จดหมายความเห็น พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

     

         จดหมายความเห็น พ.ร.บ. ประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 


ตัวอย่าง ลูกค้าของเรา

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารนครหลวงไทย
 • ธนาคาร CIMB THAI
 • ธนาคาร SME
 • TT&T
 • การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 • การเคหะแห่งชาติ
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • บริษัทบริหารสินทรัพย์เพทาย
 • ฯลฯ