ที่ดินมือเปล่า คือ?  

ที่ดินมือเปล่า คือ ที่ดินที่ไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 อย่างต่อไปนี้คือไม่มีโฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจองและตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว

ที่ดินมือเปล่านั้นอาจจะไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิในที่ดินแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเลย หรือมีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินบางอย่าง เช่น ใบเหยียบย่ำ ตราจองที่เป็นใบอนุญาต ส.ค.1 ใบจอง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือใบไต่สวน

 

คำถาม-คำตอบที่ควรรู้ 

 

ถาม   ที่ดินมือเปล่าหมายความว่าอย่างไร สามารถออกเอกสารสิทธิได้หรือไม่? 

ตอบ  ที่ดินมือเปล่า หมายถึง ที่ดินที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์อยู่ เป็นที่ดินไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน ที่ดินดังกล่าวสามารถออกโฉนดที่ดินได้

ถ้าเป็นที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ(ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2497)สามารถออกโฉนดได้

แต่ถ้าเป็นที่ดินที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ(หลังวันที่ 1 ธันวาคม 2497)สามารถออกโฉนดที่ดินได้โดยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58ทวิ วรรค(1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเท่านั้น อย่างไรก็ตามในการขออออกโฉนดที่ดินนั้น ข้อเท็จจริงต้องปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวไม่เป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน

ถาม  การซื้อขายที่ดินมือเปล่า 1.คือพ่อฉันจะซื้อที่ดินของย่าและไม่มีหลักฐานอะไรเลย ยังนี้ต้องทำยังไงคะ? 2.และถ้าซื้อแล้วจ่ายเงินครบแล้ว เราจะมีโอกาสโดนโกงเอาที่ดินกลับคืนรึเปล่า หรือเมื่อเราซื้อแล้วย่าเอาไปขายให้คนอื่นต่อเราจะทำไงได้บ้างคะเพราะไม่มีหลักฐานว่าเป็นของเรา? 3.ถ้าที่ดินเป็นของเราแล้วเราต้องทำยังไงเพื่อให้ได้โฉนดคะ? 

ตอบ  ตามข้อมูลที่แจ้ง เข้าใจว่าที่ดินแปลงดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น การทำการซื้อขายทำได้เพียงแค่ส่งมอบการครอบครองที่ดินเท่านั้น ไม่สามารถไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้ปรากฏ ณ สำนักงานที่ดินได้ขอแนะนำให้คุณย่าไปยื่นคำขอออกเอกสารสิทธิให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงทำการโอนซื้อขายกัน 

 

ที่มา: www.dol.go.th, www.ago.go.th, http://vtlandlawoffice.com

 


ตัวอย่าง ลูกค้าของเรา

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารนครหลวงไทย
 • ธนาคาร CIMB THAI
 • ธนาคาร SME
 • TT&T
 • การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 • การเคหะแห่งชาติ
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • บริษัทบริหารสินทรัพย์เพทาย
 • ฯลฯ