บริษัท ท็อปไทย แอพไพรซอล จำกัด

ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่างๆดังนี้

1.พนักงานสำรวจ 4 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติ
   -วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
   -สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
   -มีความรับผิดชอบ ความอดทนสูง

2.พนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน 4 ตำแหน่ง(ถ้าไม่มีประสบการณ์จะมีการจัดอบรมให้)
คุณสมบัติ
   - ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
   - สามารถ เดินทางไปต่างจังหวัดได้
   - มีใจรักในงานบริการ และความอดทนสูง
   - สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

3.พนักงานตรวจสอบเครดิต 6 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
   -วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
   -มีความรับผิดชอบ ความอดทนสูง
 

4.พนักงานธุรการ/ประสานงาน/บริหาร
คุณสมบัติ
  - ชาย/หญิง
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี และพิมพ์ดีดได้คล่อง
  - มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนสูง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

5.พนักงานวิศวะกรเครื่องจักร 2 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติ
   -วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
   -สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
   -มีความรับผิดชอบ ความอดทนสูงหากมีความสนใจที่จะร่วมงานกับเรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งรายละเอียดมาที่E-mail : info@ttopthai.com
41 ซอยนนทบุรี 26 ถนนสนามบินน้ำ     ต.ท่าทราย อ.เมือง    จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร 02-9671955-57 Fax 02-967-1958